Add:No.2,Shengxing Road,Ningwei Town , Xiaoshan District,Hangzhou City,Zhejiang Province,China
Fax: 86-571-82602358
        86-571-82601152
Lv@wanxiangglobal.com
wanxiang@wanxiangglobal.com
Home >>

Contact Us

North and South America market contact info:

Wanxiang America Corporation 

Pin Ni, President

Gary E. Wetzel, COO/CFO

Michael J. Schaal, General Manager

88 Airport Road

Elgin, IL 60123

Phone: 847-622-8838

Fax: 847-931-4838

E-Mail: pni@wanxiang.com (Pin Ni)

E-Mail: gwetzel@wanxiang.com (Gary E. Wetzel)

E-Mail: mschaal@wanxiang.com (Michael J. Schaal)

 

European market contact info:

Wanxiang Europe, Limited.

David Hickman

Contact number: +49 242 1277 2388

Email: david.hickman@wanxiang-europe.com

 

Jian (Rick) Yang 

Contact number: +49 242 1277 2386

Email:jian.yang@wanxiang-europe.com

 

Other market contact info:

Wanxiang Import & Export Co., Ltd.

Add:No.2,Shengxing Road, Ningwei Town, Xiaoshan District, Hangzhou City,Zhejiang Province, China 

Phone:86-571-82861238

Fax: 86-571-82602358 

      86-571-82601152 

lv@wanxiangglobal.com

wanxiang@wanxiangglobal.com

Copyright (C) 2010 Wanxiang Import & Export Co.,Ltd.